AYJET ÇEVRE POLİTİKASI

• Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek, doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kullanımını azaltmak, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümünü desteklemek ve bu hususta gereken her türlü önlemleri almak

• Yürürlükte bulunan tüm çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere uymak,

• Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmak ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek,

• Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler kullanmak,

• Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutmak,

• Çevre kirliliğinin önlenmesi için sürekli iyileştirmeler yapmak ve tedbirler almak,

• Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

top