ATPL(A) ENTEGRE KURSU
ATPL(A) Entegre Eğitimi sıfırdan havayoluna hazır pilot yetiştirmek için bütünleştirilmiş bir eğitim programıdır. Eğitim programındaki tüm teorik ve uçuş eğitimleri, birbirini tamamlayan ve tekrarı önleyen biçimde oluşturulmuştur. Bu nedenle, entegre eğitim programında zaman etkin bir şekilde kullanılmış ve uçuş eğitim süresi kısaltılmıştır.

MİNİMUM YAŞ
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

EĞİTİM SEVİYESİ
En az lisans mezunu olmak.

SAĞLIK ŞARTLARI
SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

EĞİTİM KURSU
  UÇUŞ EĞİTİMİ
     • En az 210:30 saat olarak uygulanmaktadır.
  ATPL(A) TEORİK EĞİTİMİ
     • Teorik bilgi eğitimi toplam 756:00 saattir.
     • Uçuş ile doğrudan ilişkili uçak teknik eğitimi, temel alet ve prosedürel alet teorik eğitimleri, seyrüsefer, sınıf yetkisi teorik eğitimi, emniyet yönetim sistemi (SMS), uçuş emniyet eğitimi ve uçuş ekibi işbirliği eğitimi (MCC) gibi diğer teorik eğitimler toplam 107:00 saatten oluşmaktadır.

top