MODÜLER HAVA YOLU NAKLİYE PİLOT LİSANSI (ATPL(A))

1.1 KURSUN AMACI

Bu kursun amacı; entegre veya modüler kurslarda ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi eğitimi almamış adayların ATPL(A) düzeyinde bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır. AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulunda uygulanacak kursların detayları aşağıdaki gibidir :
• Henüz hiçbir uçuş eğitimi almamış, uçuş eğitimine yeni başlayanlar için; 50 saat Havacılık İngilizcesi, 150 saat PPL teorik ve 750 saat ATP Teorik Eğitimi olmak üzere kurs süresi toplam 950 saattir.
• ICAO Annex 1’e göre düzenlenmiş Hususi Pilot Lisansına (PPL(A)) sahip olan pilotlar için kurs süresi 650.00 saattir.
• Ticari Pilot Lisansı (CPL(A)) veya Uçak Alet Yetkisine (IR(A)) sahip olan pilotlar için kurs süresi 450.00 saattir.
• SSO veya S/S’ler için kurs süresi 450.00 saattir.
• Öğretmen veya kıdemli SSO veya S/S’ler için kurs süresi 350.00 saattir.
• Ticari Pilot Lisansı ve alet yetkisi (CPL/IR(A)) sahip olan pilotlar için kurs süresi 300 saattir.
• Komutan veya Öğretmen Statüsüne Sahip Olmayan Askeri Pilotlar İçin ATPL(A) Teorik Bilgi Kursu 180 saattir.
• Komutan veya Öğretmen Statüsüne Sahip Olan Askeri Pilotlar İçin ATPL(A) Teorik Bilgi Kursu 150 saattir.
• Komutan veya Öğretmen Statüsüne Sahip Olmayan Askeri Pilotlar İçin ATPL(A/H) Teorik Bilgi Kursu 190 saattir.
• Komutan veya Öğretmen Statüsüne Sahip Olan Askeri Pilotlar İçin ATPL(A/H) Teorik Bilgi Kursu 160 saattir.

Kursun teorik ders programı saatleri müracaatçıların sahip oldukları lisanslara ve yetkilere bağlı olarak AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu yönetimince belirlenir. Ancak kurstaki ana ders programı bu talimatta açıklanan esaslara uygun olarak düzenlenerek, SHGM tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu, SHGM tarafından onaylı video, bilgisayar destekli dijital projeksiyon cihazı, bilgisayar tabanlı eğitim (CBT) gibi imkanları öğrencilerine sunar.

1.2 KURSA KATILMA ŞARTLARI

Modüler ATPL(A) teorik bilgi kursuna katılmak için aşağıdaki şartları karşılamak gerekir :
1. Sivil UEO’dan uçuş eğitimi almış olanlar :

• En az 18 yaşında olmak.
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
• Müracaat edilen kurs programına uygun olarak PPL(A), CPL(A), IR(A) veya CPL/IR(A) sertifikasına sahip olmak.
• PPL(A) veya IR(A) sahipleri için geçerli 1. veya 2. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak, CPL(A) veya CPL/IR(A) sahipleri için geçerli 1. sınıf sağlık sahip olmak.

2. Askeri UEO’dan uçuş eğitimi almış olanlar :

• TSK’dan ayrılmış ve ayrılmak için dilekçe veren uçak/helikopter pilotu olmak. (Emniyet Genel Müdürlüğü pilotları için aranmaz.)
• Geçerli 1. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak

3. Kursa müracaat için gerekli belgeler :

• AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu,
• Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden),
• Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı’ndan),
• Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan, Resimli),
• İkametgah Senedi, (Muhtardan)
• Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
• Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü arkalı),
• Lisan durum belgesi (MEB onaylı bir kurumdan),
• 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda).
• PPL(A), CPL(A), IR(A) veya CPL/IR(A) Lisansları,
• Askeri kökenli pilotlar için :
• Personelin emeklilik veya istifa onayı,
• Pilot diplomasının onaylı fotokopisi,
• Kurs belgelerinin onaylı fotokopisi.

1.3 KAZANILMIŞ TECRÜBELERİN KREDİLENDİRİLMESİ

Askeri ve Polis pilotların lisanslandırılması talimatı ile SHGM’nin “Silah Sistem Subayı ve S/S Subaylarının Uçuş ve Teorik Eğitimlerinin Kredilendirilmesi” yazısında olduğu gibidir

top