UÇAK TİCARİ PİLOT LİSANSI (CPL(A))

1.1 KURSUN AMACI

• PPL (A) lisansına sahip pilotun genel istekler için eğitimini ve becerisini arttırmaktır.
• Ticari Hava Taşımacılığı veya her hangi bir işletmeye bağlı bir uçağa co-pilot (2’nci pilot) veya pilot-in command ((PIC) Sorumlu Pilot) yetiştirmek.
• Tek motorlu her hangi bir uçağa ticari hava taşımacılığı için sorumlu pilot yetiştirmek
• Ticari havayolu taşımacılığı için 2nci pilot yetiştirmek.

1.2 KURSA KATILMA ŞARTLARI

Ticari Pilot Lisansı eğitimi alabilmek için aşağıdaki şartları karşılamak gerekir :

• Hususi Pilot Lisansı sahibi olmak,
• JAR FCL 1.155’de belirtilen asgari uçuş saatlerine sahip olmak (pilot olarak 150,00 saat uçuş sahibi olmak),
• Eğer yetenek testinde çok motorlu uçak kullanılacaksa, çok motor intibakını tamamlamış olmak, ve aşağıdaki belgeleri kurs başvurusu esnasında temin etmiş olmak :
1. AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu,
2. Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden),
3. Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
4. Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan, Resimli),
5. İkametgâh Senedi (Muhtardan),
6. Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
7. Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü arkalı),
8. Lisan durum belgesi (MEB onaylı bir kurumdan),
9. 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda),
10. PPL ve Sağlık sertifikası.

1.2.1 ASGARİ (MİNİMUM) YAŞ :

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

1.2.2 ASGARİ EĞİTİM :

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

1.2.3 SAĞLIK ŞARTLARI :

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1 nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

1.3 KAZANILMIŞ TECRÜBELERİN KREDİLENDİRİLMESİ

• TECRÜBE :

CPL(A) alabilmek için her hangi bir entegre eğitim kursundan mezun olmamış JAA üyesi bir ülke tarafından verilmiş veya kabul edilmiş uçabilirlik belgesine sahip uçaklar ile en az 200.00 saatlik uçuşu tamamlamış olmalıdır.

• KREDİLENDİRME :

Bu 200.00 saatlik uçuşun kredilendirmesi ise;
1.Otoritece onaylanmış yardımcı eğitim gereçleri ile yapılan uçuş eğitimlerinin 10.00 saati,
2.Müracaatçı PPL(H) sahip ise sorumlu pilot (PIC) olarak yapılan uçuşların 30.00 saati veya
3.Müracaatçı CPL(H) sahip ise sorumlu pilot (PIC) olarak yapılan uçuşların 100.00 saati,
4.Motorlu ve / veya motorsuz planör Lisansına sahip ise sorumlu pilot (PIC) olarak yapmış olduğu uçuşların 30.00 saati kredilendirilebilir.

• UÇUŞ ZAMANI :

Müracaatçı modüler CPL(A) kursunun sonunda en az aşağıdakiler dahil, 200.00 saat tamamlamalıdır :
1.100.00 saat sorumlu pilot olarak veya, eğer Appendix 1′ de JAR – FCL 1.160 VE 1.165 (A)(1)’den (3)’e kadar ve AMC-FCL 1.160 ve 1.165 (A)(1), (2) ve (3) açıklandığı gibi entegre uçuş eğitim kursunda tamamlanmış ise, 70.00 saat sorumlu pilot (PIC) olarak;
2.Kalkış meydanından farklı iki meydanda tam iniş olmak kaydı ile en az 540 Km. (300 Nm) ve yine an az 20.00 saat seyrüsefer uçuşunu sorumlu pilot olarak tamamlamış olmalı.
3.05.00 saatten fazla alet yer zamanı olmamak kaydı ile 10.00 saat alet eğitimi.
4.JAR – FCL 1.165 (b)’ de açıklandığı şekilde 05.00 saat gece uçuşu.

1.4 EĞİTİM DERS KONULARI

1.4.1 UÇUŞ EĞİTİMi :

Alet kartı yok ise müracaatçıya 25.00 saatlik, alet kartı var ise 15.00 saatlik uçuş eğitimi verilecektir.

PIC saati yeterli değilse, CPL eğitimi için müracaat eden kursiyerler için CPL başlangıç şartlarını karşılayacak şekilde PPL(A) uçuş eğitim programı S/S ağırlıklı olarak uygulanır.

SSO ve S/S Subayları; Hv.K.K.lığı bünyesindeki kayıtlı pilot ve öğrenci pilot uçuş saatlerinin JAR-FCL 1’de ön görülen uçuş saatlerini karşılaması halinde bu uçuşlarına ilave olarak tek motorlu uçakta 5 saatlik IR(A) tazeleme uçuşu, 15 saatlik aletli seyrüsefer uçuşu ve 12 saatlik çok motor (en az 5 saati IR) uçuşu yaptırılır. Şayet müracaatçının mevcut uçuş saatleri CPL/IR için JAR gereklerini karşılamıyorsa eşlik uçuş saatleri kadar uçuş eğitimi yaptırılır.

1.4.2 TEORİK EĞİTİM

JAR-FCL-1, AMC 1.470 (b)’ye göre düzenlenmiştir olup 200 ders saatidir.

top