UÇAK ÇOK MOTOR SINIF ve ALET YETKİSİ (ME / IR(A))

1.1 KURSUN AMACI

Çok Motor Kursunun Amacı :

Tek motor (SE(A), Hususi (PPL(A)) veya Ticari (CPL(A)) pilot lisansına sahip; tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda, çok motor tip yetkisi almak isteyen kursiyere çok motor eğitimi vermektir.

Çok Motor Alet Kursu Amacı :

Çok motor alet eğitimi almak isteyen, tek motor alet kartı (IR(A)) sahibi pilota çok motor alet uçuş eğitimi vermektir.

1.2 KURSA KATILMA ŞARTLARI

Çok Motor Yetkisi için :

1. Gece uçuş yetkisine sahip, Hususi (PPL(A)) veya Ticari Pilot (CPL(A)) lisansına sahip olmak,
2. 70.00 saat sorumlu pilot olarak uçuş deneyimi olmak,
3. Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda çok motor alet intibak eğitimi alınacaksa tek motor alet kartı sahibi olmak,

4. Aşağıda belirtilen idari evrakları kurs başlangıcında temin etmiş olmak :
• AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu,
• Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden),
• Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
• Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan, Resimli),
• İkametgah Senedi (Muhtardan),
• Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
• Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü arkalı),
• Lisan durum belgesi (MEB onaylı bir kurumdan),
• 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda).
Çok Motor Alet Yetkisi için :
Yukarıdaki şartlara ilave olarak JAR FCL 1.200’de belirtilen İngilizce şartını sağlamak.

1.2.1 ASGARİ (MİNİMUM) YAŞ :

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

1.2.2 ASGARİ EĞİTİM :

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

1.2.3 SAĞLIK ŞARTLARI:

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

1.3 KAZANILMIŞ TECRÜBELERİN KREDİLENDİRİLMESİ

Kredilendirme yoktur.

1.4 EĞİTİM DERS KONULARI

Çok motor (ME(A)) eğitimi :

Tek pilota sertifikalı çok motorlu, yer dersleri toplam 8 dersten oluşmakta olup, AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulunda, 08.00 saat yer dersi, 06.00 saat uçuş eğitimi, 01.00 saat kontrol uçuşu olmak üzere toplam 07.00 saat uçuş eğitimi verilecektir.

Çok motor (ME/IR) alet kursu eğitimi :

Bu kursa katılacak kursiyerlerin “Tek Motor Alet Kartı” sahibi olması gerektiğinden ve 200.00 saatlik alet yer dersi eğitimini görmüş olduğundan dolayı yer dersi planlanmamıştır. CPL(A) sahibi olan pilotlar için 05.00 saat uçuş eğitimi 01.00 saat kontrol uçuşu toplam 06.00 verilecek olup toplam kurs süresi 1 haftadır.

top