UÇAK HUSUSİ PİLOT LİSANSI (PPL(A))

1.1 KURSUN AMACI

Hususi pilot lisansı (PPL(A)) almak isteyen kişiye, görerek uçuş şartları altında emniyetle uçuş yapabilmesi için, uluslararası standartlarda eğitim vermektir.

PPL(A) sahibi pilot ticari olmayan uçuşlarda ücret almaksızın her hangi bir uçağın pilotu veya yardımcı pilotu olarak uçabilir.

1.2 KURSA KATILMA ŞARTLARI

• AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu,
• Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden),
• Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
• Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan, Resimli),
• İkametgah Senedi (Muhtardan),
• Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
• Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü arkalı),
• Lisan durum belgesi (MEB onaylı bir kurumdan),
• 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda).

1.2.1 MİNİMUM YAŞ:

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

1.2.2 EĞİTİM SEVİYESİ:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

1.2.3 SAĞLIK ŞARTLARI:

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. veya 2. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

1.2.4 JAR – FCL 1.110 HAKLAR VE ŞARTLAR :
1.HAKLAR :

Geçerli 1. veya 2. sınıf sağlık raporu olmak kaydı ile hususi pilot lisansına sahip bir pilotun imtiyazı; lisansında mevcut sınıf ve tipte, ticari olmayan bir uçuşta, herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmaktır.

2.ŞARTLAR :

1.PPL(A) lisansı için müracaat eden bir aday JAR-FCL 1.100, 1.105, 1.120, 1.125 (a) ve (b), 1.130 ve 1.135’teki şartları yerine getirmeli ve en az uçtuğu sınıf veya tipteki uçağın yeterlilik sınavından başarılı olmalıdır.
2.Şayet lisans sahibi gece uçmak isterse JAR-FCL 1.125’teki şartları yerine getirmesi gerekir.
3.Öğrenci pilotlar yalnız uçuşa gönderilmeden önce, öğrenci pilotun gerekli tüm bilgilere sahip olduğu, ilgili hava trafik haberleşme kurallarını bildiği ve uygulayabildiği uygun olarak doldurularak, kayıt altına alınır. Ayrıca öğrenci pilot belgesindeki ilgili R/T hanesi, bu dersi veren öğretmen pilot tarafından onaylanır.

ÖĞRENCİ PİLOT

JAR – FCL 1.085 ŞARTLAR :

1.Öğrenci pilot SHGM tarafından belirlenen eğitimin şartlarını yerine getirmelidir. Öğrenci pilotların normal hava trafik akışını ihlal etmeyecek şekilde uçuş emniyet kurallarına uygun olarak uçuşlarını icra edebilecek seviyeye gelmeleri durumunda uçuşlarına izin verilir.
2.Uçuş Öğretmeni tarafından müsaade edilmedikçe öğrenci pilot yalnız uçamaz.
3.Öğrenci yalnız uçuşa giderken meteorolojik şartlar göz önünde tutulur.

1.3 KAZANILMIŞ TECRÜBELERİN KREDİLENDİRİLMESİ

1.3.1 JAR-FCL 1.120 TECRÜBE VE KREDİLENDİRME

PPL(A) lisansına sahip olmak isteyen aday en az 45.00 saatlik uçuş eğitimini tamamlamalıdır. Bu 45.00 saatlik uçuş eğitiminin 05.00 saati FNPT veya onaylı uçuş simülatöründe olabilir. Şayet adayın helikopter, mikrolight helikopter, cayroplane, üç boyutlu hareket eden aerodinamik kontrole sahip mikrolight sabit kanat , motorlu veya motorsuz planör lisansına sahip ise 1. pilot uçuşlarının %10‘u kredilendirilir. Ancak bu kredilendirmenin en fazla 10.00 uçuş saati PPL(A) uçuş saatine yansıtılır.

1.3.2 JAR – FCL 1.125 EĞİTİM KURSU

1.GENEL :

Teorik yer dersi sınavlar dahil 160 saat, uçuş eğitimi 45 saattir.

2.UÇUŞ EĞİTİMİ :

PPL(A) lisansı almak isteyen aday; uçurulabilirlik sertifikası olan veya JAA üyesi devlet tarafından kabul edilmiş uçakta, en az 25 saat çift kumanda, en az 10 saati gözetim altında yalnız uçuş yapacaktır. (Bu yalnız uçuşun en az bir tanesi 270 Km. (150NM) mesafeli, en az bir tanesi iki farklı meydana tam iniş ve kalkış olacak şekilde, 5 saati yalnız seyrüsefer uçuşu olacaktır.) Aday, diğer hava araçlarından JAR FCL 1.120 ye göre kredilendirilse dahi, söz konusu uçakta çift kumanda eğitim uçuşu 20.00 saatin altında olamaz.

3.GECE EHLİYETİ :

Gece uçuş yetkisinin de verilebilmesi için, en az 1 saati seyrüsefer olmak kaydıyla 3 saati çift kumanda, yalnız olarak 5 kalkış ve 5 tam iniş olacak şekilde toplam 5 saatlik uçuş eğitimi alması gerekir.
Bu yetenek lisansına da işlenecektir.

top