genel-mudur

Hızla değişen dünya koşullarında, küreselleşmenin yaşamın her alanında etkili olduğu günümüzde kullanılan teknolojiler ve operasyonel özelliklere bağlı olarak havacılık uluslararası standartların ve kuralların en etkin uygulandığı bir sektördür.
Havacılık sektörün temel aktörü pilotların eğitiminin de uluslararası kurallara ve standartlara uygun olması kaçınılmaz bir gerçektir.

Uçuş Okulu; Uluslarası Sivil Havacılık Otoriteleri, International Civil Aviation Authority (ICAO) ve European AViation Safety Agency (EASA) ile Ulusal Sivil Havacılık Otoritesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) belirlediği kurallar ve standartlar çerçevesinde uçuş eğitimi vermektedir.

AYJET otoritelerin belirlediği standartları karşılamanın yanı sıra bu standartları geliştiren anlayış ve yetkinlikte bir uçuş okuludur.

AYJET uçuş eğitiminde pilot olabilmek için gerekli bilgi ve becerinin yanı sıra, zamana riayet, otoriteye saygı, ekip çalışması, öz disiplin, karşılıklı güven, kurallara uyma gibi havacılığın temel özelliklerini de kazandırmaktadır.
Mezun ettiği pilotların havayolları tarafından tercih edilmesi ve beğeni dolu geri beslemeler AYJET ailesinin çalışma şevkini ve görev sorumluluğunu daha da artırmaktadır.

Daima daha iyiyi arama çabasında olan AYJET Uçuş Okulu kısa sürede kazandığı güvenilir ve yetkin olma özelliğini daha yukarılara taşımanın inancı ve kararlılığıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

top