Profesyonel Pilot Eğitimi

Sivil havacılıkta pilotaj eğitimleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü(Internatıonal Civil Aviation Organization ICAO), ABD’de Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration, FAA) ve Avrupa Birliğinde, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı ( European Aviation Safety Agency, EASA) gibi uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği kurallar çerçevesinde, ulusal sivil havacılık otoritelerinin düzenlemeleri ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Tüm dünyada ICAO kuralları geçerlidir ve uyulması zorunludur. Ancak ABD ve Avrupa Birliği kendi bölgelerinde ICAO’nun kurallarına ilave kurallar ve düzenlemeler yaparak sivil havacılık faaliyetlerini yürütmektedir. Bu nedenle ABD’de FAA kurallarına göre alınan pilot lisansları, Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde geçerli olmamakta ve EASA kuralları esas alınarak dönüşümü gerekmektedir.

Türkiye Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmamasına rağmen sivil havacılık faaliyetleri ve pilotaj eğitimleri EASA kurallarına göre yürütülmekte ve pilot lisansları EASA onaylı olmaktadır.

Havayolu pilotluk eğitiminde günümüzde üç farklı sistem uygulanmaktadır. Bunlar, Entegre Pilot Eğitimi, Modüler Pilot Eğitimi ve Çoklu Pilot Lisans eğitimi (Multi License, MPL)şeklindedir.

Entegre Pilot Eğitimi

Bu eğitim modelinde başlangıçtan itibaren teorik eğitim ve uçuş eğitimi bir bütün olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Entegre eğitimde herhangi bir nedenle eğitiminizi tamamlayamadığınızda almış olduğunuz eğitimin kredilendirilmesi ve başka bir uçuş okulunda kalan eğitime devam etmeniz mümkün değildir.

Modüler Pilot Eğitimi

Havayolu pilotluk eğitimi belli modüllere göre yapılandırılmıştır. Önce özel pilot lisansı için gerekli eğitim ile başlanır, sonrasında ticari pilot, alet uçuş yetkisi, çok motor sınıf yetkisi ve havayolu pilotluğu için gerekli teorik eğitimler modüler olarak uygulanmaktadır. AYJET, ATPL uçuş eğitimini kesintisiz uygulamakla birlikte, basitten karmaşığa doğru öğrenme hiyerarşisi sağladığını ve daha iyi pilot yetiştiren bir sistem olduğunu değerlendirerek modüler pilot eğitimi uygulamaktadır.

Çoklu Pilot Lisansı Eğitimi (MPL)

Hava yollarına daha ekonomik, tip eğitimiyle birlikte daha hazır bir pilot eğitim modelidir. Geliştirilen ve bazı ülkeler tarafından pilot uygulama olarak başlatılan bu sistemde yetişen pilotların mesleki performanslarının yakından takibi ve analizi yapılarak ve geliştirilmekte olan bir pilot eğitim sistemidir. Henüz Türkiye’de MPL uygulaması başlamamıştır.

top