×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Hızla değişen dünya koşullarında, küreselleşmenin yaşamın her alanında etkili olduğu günümüzde, kullanılan teknolojiler ve operasyonel özelliklere bağlı olarak havacılık, uluslararası standartların ve kuralların en etkin uygulandığı bir sektördür.Havacılık sektörün temel aktörü olan pilotların, eğitiminin de uluslararası kurallara ve standartlara uygun olması kaçınılmaz bir gerçektir.

AYJET Uçuş Okulu; Uluslararası Sivil Havacılık Otoriteleri, ICAO ve EASA ile Ulusal Sivil Havacılık Otoritesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) belirlediği kurallar ve standartlar çerçevesinde uçuş eğitimi vermektedir. AYJET, otoritelerin belirlediği standartları karşılamanın yanı sıra bu standartları geliştiren anlayış ve yetkinlikte bir uçuş okuludur.

AYJET Uçuş Okulu, uçuş eğitiminde, pilot olabilmek için gerekli bilgi ve becerinin yanı sıra, zamana riayet, öz disiplin, otoriteye saygı, ekip çalışması, karşılıklı güven, kurallara uyma gibi havacılığın temel özelliklerini de kazandırarak mezun pilotların havacılık kültürü kazanmış iyi birer havacı olmalarını hedeflemektedir. Mezun ettiği pilotların havayolları tarafından tercih edilmesi ve beğeni dolu geri beslemeler AYJET ailesinin çalışma şevkini ve görev sorumluluğunu daha da artırmaktadır.

Daima daha iyiyi arama çabasında olan AYJET Uçuş Okulu, kazandığı güvenilir ve yetkin olma özelliğini daha yukarılara taşımanın inancı ve kararlılığıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

TOP