×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

MODÜLER ATPL(A) KURSU
Modüler ATPL(A) eğitimi, size uygun zaman dilimlerinde kazandırılacak yetkilerle havayolu pilotu olmanızı sağlar. Modüler ATPL(A) eğitimi; Hususi Pilot Lisansı (PPL(A)), Ticari Pilot Lisansı (CPL(A)), Alet Yetkisi (IR(A)), Gece Uçuş Yetkisi (NR), Çok Motor Yetkisi (CR(A)) ve ATPL(A) Teorik Eğitimi modüllerinden oluşur.

MİNİMUM YAŞ:
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

EĞİTİM SEVİYESİ:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak

SAĞLIK ŞARTLARI:
SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

EĞİTİM KURSU
1. PPL(A):
• Uçuş eğitimi, 45:00 saat uçuş eğitimini ve 01:30 Yetenek Uçuş Kontrolünü kapsamaktadır.
• Teorik bilgi eğitimi, sınavlar dahil 160 saati kapsamaktadır.

2. GECE UÇUŞ YETKİSİ (NR):
• Teorik eğitimi 05:00 saattir.
• Gece uçuş eğitimi 05:00 saattir.

3. ALET YETKİSİ (IR(A))
• Alet yetkisi eğitimine başlayabilmek için;
   > En az 50:00 saat seyrüsefer uçuşunu tamamlamış olmak
   > Alet yetkisini gece kullanacak ise gece uçuş imtiyazına sahip olmak
• Alet yetkisi uçuş eğitimi 51:00 saattir.

4. CPL(A):
• CPL(A) eğitimine başlayabilmek için;
   > 150 saatlik uçuş eğitimini tamamlamış olmak,
   > Yetenek testinde çok motorlu bir uçağın kullanılması durumunda, SHT-FCL Alt Bölüm H uyarınca çok motorlu uçaklar için sınıf ya da tip intibak yetkisi tanziminin yerine getirmiş olmak gerekir.
• CPL(A) uçuş eğitimi alet yetkisi olan adaylar için 15:00 saattir.

5. ÇOK MOTOR YETKİSİ (CR(A)):
• Teorik eğitimi 08:00 saattir.
• Uçuş eğitimi 07:00 saat sınıf yetkisi ve 05:00 saat sınıf yetkisi alet uçuş eğitimini kapsamaktadır.

6. ATPL(A) TEORİK EĞİTİMİ:
• PPL(A) sahip olan pilotlar için teorik bilgi eğitimi toplam 654:00 saattir.
• Uçuş ile doğrudan ilişkili uçak teknik eğitimi, temel alet ve prosedürel alet teorik eğitimleri, seyrüsefer, sınıf yetkisi teorik eğitimi, emniyet yönetim sistemi (SMS), uçuş emniyet eğitimi, anormal durumları önleme ve kurtarma eğitimi kursu – ileri seviye (AUPRT) ve uçuş ekibi işbirliği eğitimi (MCC) gibi diğer teorik eğitimler toplam 112:00 saatten oluşmaktadır.

TOP