×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

ÇOKLU EKİP PİLOT LİSANSI (MPL) ENTEGRE KURSU
MPL Entegre Eğitim Programı uçuş okulu ile havayolu işletmecisinin yakın işbirliği kurulmasıyla yürütülen bir programdır. MPL Entegre Eğitim Programı havayolu işletmecisinin beklentilerini karşılamaya yönelik uçak tip eğitimini de kapsayacak biçimde hedef odaklıdır. Havayolu işletmecisi beraber çalışmayı uygun bulduğu pilot adaylarının seçim kriterlerini kendi standartlara göre tanımlar ve pilot adayı seçimini yapar. MPL Entegre eğitim programı iş garantili bir programdır. MPL Entegre Eğitimi dört safhadan oluşur. Başlangıç Uçuş Becerileri ve Temel Eğitim safhaları uçuş okulu, Orta ve İleri eğitim safhaları havayolu işletmecisi tarafından verilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan pilot adayı kullanacağı uçağın tip eğitimini almış ve uçuş hattı eğitimine başlamaya hazırdır.

MİNİMUM YAŞ:
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

EĞİTİM SEVİYESİ:
İlgili havayolu işletmecisi tarafından belirlenir. Ancak en az lisans mezunu olmak gerekir.

SAĞLIK ŞARTLARI:
SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

EĞİTİM KURSU
1. UÇUŞ EĞİTİMİ
• Başlangıç Uçuş Becerileri Safhası 24:00 saati simülatör, 68:00 saat tek motor uçakla uçuş eğitimi olmak üzere toplam 89:00 saattir.
• Temel Safhası 102:00 saati simülatör, 21:30 saat çok motor uçakla uçuş eğitimi olmak üzere toplam 123:30 saattir.
• Orta Safha toplam 16:00 saattir.
• İleri Safha toplam 29:15 saattir.
• Uçan pilot (PF) olarak tip yetkisine uygun uçakta 12 kalkış ve iniş.

2. ATPL(A) TEORİK EĞİTİMİ:
• Teorik bilgi eğitimi toplam 774:00 saattir.
• Uçuş ile doğrudan ilişkili uçak teknik eğitimi, temel alet ve prosedürel alet teorik eğitimleri, seyrüsefer, sınıf yetkisi teorik eğitimi, emniyet yönetim sistemi (SMS), uçuş emniyet eğitimi, anormal durumları önleme ve kurtarma eğitimi kursu - ileri seviye (AUPRT) ve uçuş ekibi işbirliği eğitimi (MCC) gibi diğer teorik eğitimler toplam 209:00 saatten oluşmaktadır.

TOP